Nabízené služby

Odhad tržní ceny

Nastavení reálné tržní ceny, za kterou je možné nemovitost v příslušné době prodat.

Prodejní strategie

Volba efektivních nástrojů vedoucích k prodeji nemovitosti v nejkratším časovém horizontu.

Homestaging

Příprava nemovitosti na focení a natáčení. Každý detail hraje významnou roli.

Fotografie

Zachycení klíčových detailů nemovitosti s cílem vyvolat prvotní zájem o prohlídku.

Videoprohlídka

Prohloubení dojmů z nemovitosti a jejího okolí, a to z důvodu umocnění touhy po koupi.

3D virtuální prohlídka

Realistické přenesení do prostor z pohodlí domova aneb poslední krok před osobní prohlídkou.

Vizualizace

U nemovitostí ve špatném stavu přinášíme prezentaci budoucí podoby pro lepší představu.

Půdorysy

Pro snadnější orientaci kupujícího vyhotovujeme k nemovitosti dispoziční plánky.

Webové stránky

Propagaci podporujeme vlastním webem nemovitosti s kompletními informacemi.

Aktivní inzerce

Vyhodnocování návštěvnosti webů a operativní úprava inzerátu s cílem zvýšit dosah.

Sociální sítě

Přesné zacílení placené reklamy na předem vytipované potenciální kupující.

Práce s poptávkou

Komplexní posouzení poptávek za účelem ověření bonity klienta a vyloučení nevhodných zájemců.

Právní a finanční servis

Komplexní právní a finanční agenda od ověřených profesionálů.

Vkladové řízení na KN

Zastoupení smluvních stran v rámci úkonů na katastru nemovitostí.

Předání nemovitosti

Formální zakončení obchodu v přátelském duchu a předání klíčů od nemovitosti.