Pozemek, parcela, půda

Každá nemovitost má svá neodmyslitelná specifika. Nezáleží na tom, zda se jedná o byt, dům, obchodní prostory nebo pozemky. Nicméně poslední zmíněné pozemky s sebou nesou řadu neznámých, které nezasvěcenému majiteli mohou přidělat pár vrásek na čele. Cílem této série mini článků bude přiblížení celé problematiky pozemků k snadnějšímu pochopení a orientaci v praxi. V první části je nezbytné (možná méně vzrušující) vymezit základní teoretické pojmy, bez kterých se později neobejdeme. Znáte rozdíl mezi parcelou a pozemkem? Víte, co je půda? Po přečtení článku už nebudete tápat. 

Půda

Půdou se rozumí v právních vztazích zemský povrch, potažmo hmotný substrát Země. Téměř každý z nás se nepochybně setkal s označením lesní půda, zemědělská půda a podobně. Možná jste zaregistrovali rovněž půdní fond. Nejznámějším je Zemědělský půdní fond (ZPF) vymezený zákonem 334/1992 Sb. O tom až jindy.

Pozemek

Dle katastrálního zákona jde o část zemského povrchu, která je od ostatních oddělena hranicí (např. vlastnickou nebo evidenční). Nebo je rozlišena způsobem využití. Na pozemku se nemusí nacházet pouze jedna parcela, ale klidně více parcel. Novela katastrální vyhlášky č. 87/2017 Sb. rozlišuje několik druhů pozemků, které budou detailněji probrány v pokračování “pozemkového seriálu”.

Katastrální mapa Průhonice

Parcela

V tomto případě se bavíme o konkrétní části pozemku, která je nakreslena na katastrálním úřadě s příslušným parcelním číslem a výměrou. Zároveň uvidíme její tvar a přesnou polohu. Stavební parcela je pak pozemek evidovaný jako “zastavěné plochy a nádvoří” a pozemkovou parcelou je pozemek, který nedefinujeme jako stavební parcelu.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Tak to vidíte, ani to nebolelo a společně jsme dorazili na konec prvního dílu za série mini článků o pozemcích. Možná, že vám to v tuto chvíli připadá zbytečné, ale razím heslo, že jak silné a stabilní základy domu jsou, tím bude odolnější. Stejně to platí i ve znalostech. Každopádně příště si detailněji rozebereme jednotlivé druhy pozemků.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.