Co je stavební řízení

Jak úspěšně projít stavebním řízením? Co všechno budete potřebovat zajistit? Pokud jste si vybrali a koupili pozemek, máte jistotu, že se jedná o stavební pozemek, bude Vám zbývat získat platné stavební povolení. Ovšem cesta od vizualizace vlastního bydlení po finální realizaci výstavby, je proces vyžadující čas a trpělivost s vyřizováním. Vydání platného stavebního povolení totiž předchází stavební řízení, které má svoje pravidla. Pojďme se společně podívat, jak úspěšně obstát.

Videoprohlídka: prodej pozemku, obec Strojetice (Benešov)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co je stavební řízení

Stavební řízení je správní proces vedený stavebním úřadem, jehož cílem je získání platného stavebního povolení. Podstatou stavebního řízení je zjistit, zda je možné daný stavební záměr realizovat. Pokud ano, za jakých podmínek a zároveň, aby byly splněny požadavky všech příslušných právních předpisů.

Co je územní řízení

Vedle splnění požadavků vyplývajících z právních předpisů se dále hodnotí, jak stavba “zapadne” do svého okolí. To je cílem územního řízení, které zpravidla předchází (může probíhat i společně) stavebnímu řízení, jenž je v dikci stavebního úřadu. Posuzuje stavební záměr z hlediska souladu s územním plánem obce, popřípadě s ohledem na životní prostředí. Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí.

Účastníci stavebního řízení

Komplikovanost získání stavebního povolení mnohokrát tkví právě v účastnících stavebního řízení, kteří mají právo do procesu zasahovat (viz dále). Kdo všechno je zainteresovaným účastníkem?

  • stavebník – osoba, která chce stavět (musí být vždy součástí každého řízení)
  • vlastník pozemku, kde bude záměr realizován
  • vlastníci sousedících nemovitostí, kteří jsou záměrem přímo dotčeni
  • vlastníci staveb, které jsou součástí pozemku určeného k realizaci záměru
  • případně spolky zaměřující se na životní prostředí (EIA)

Průběh stavebního řízení

Proces stavebního řízení zahrnuje několik fází, které je potřeba dodržet.

  • podání žádosti (úředně stanovený dokument) stavebníkem stavebnímu úřadu
  • opatřit žádost přílohami (souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby, seznam vlastníků sousedních pozemků, územní rozhodnutí, závazná stanoviska orgánů veřejné správy týkajících se oblastní dotčených stavbou, závazná stanoviska vlastníků infrastruktury, projektová dokumentace)
  • Je-li doručena žádost stavebnímu úřadu bez vad, stavební řízení je zahájeno.
  • ústní jednání, které je spojeno s ohledáním místa určeného k realizaci záměru, a to za přítomnosti účastníků řízení. Jedná se o poslední možnost vznést námitky účastníků.
  • vydání stavebního povolení

Jak již bylo zmíněno dříve – před samotným vydáním platného stavebního povolení mohou účastníci řízení vznést námitky. Ty jsou významným nástrojem, který může vydání povolení značně prodloužit. Důvody k podání námitek stavby, nedostatky v projektové dokumentaci a podobně. V úvahu musíme rovněž vzít dopady záměru na životní prostředí, které podléhá posouzení EIA, jenž se může stát dalším účastníkem řízení. A to i v případě, že řízení bylo již zahájeno. 

V chystaném pokračování se podíváme konkrétně na stavební povolení. Sledujte nás na sociálních sítích Facebook, InstagramYouTube, které Vás budou pravidelně informovat o chystaných novinkách.

Realitní kancelář REDIN Group
Realitní kancelář REDIN Group
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.