Kolaudace nemovitosti

Víte, co všechno vyplývá z kolaudačního souhlasu a jaký je postup kolaudačního řízení? Čtěte dál a dozvíte se, co je vlastně kolaudace nemovitosti. Poslední fází, která vás čeká po vydání stavebního povolení, respektive po dokončení plánované stavby, je platné kolaudační rozhodnutí. Pojďme se společně blíže podívat na jednotlivé kroky.

Co je kolaudace

Kolaudace potvrzuje, že je možné stavbu užívat k určenému účelu, a to na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Kolaudace je nařízena zákonem pro většinu staveb, které musí splňovat 2 kritéria – typ stavbyurčité vlastnosti stavby. Pokud stavba tyto kritéria splňuje, nelze ji zákonným způsobem užívat bez kolaudace!

Kritérium typ stavby

Zde uvádíme příklady staveb, které vyžadují kolaudaci vždy, popřípadě při splnění dalšího kritéria (určité vlastnosti stavby).

  • Vždy kolaudace – školy, bytové domy, nemocnice, průmyslové budovy, elektrárny
  • Při splnění kritéria – rodinný dům, chata, chalupa, rozvody plynu, elektrické sítě

Kritérium určité vlastnosti stavby

Kolaudace je zákonem vyžadována u staveb, které dále spadají do následujících kategorií:

  • Stavby, kde je nařízen zkušební provoz. Zkoumá se, zda stavba vyhovuje bezpečnostním požadavkům.
  • Stavby veřejné infrastruktury, potažmo občanské infrastruktury (školy, zdravotnická zařízení), technické infrastruktury (zásobníky a rozvody vody) a dopravní infrastruktury (silnice, letiště).
  • Stavby, jež jsou kulturními památkami.
  • Stavby, u kterých zákon definuje technické normy a uživatelé nemohou sami změnit její vlastnosti (průmyslové stavby).

Postup kolaudace

Proces kolaudace je zahájen podáním žádosti o kolaudační souhlas (§ 122 Stavebního zákona), která obsahuje nezbytné identifikační údaje stavby a předpokládaný termín dokončení. Do 15 dnů od doručení stavebnímu úřadu, je stanoven termín závěrečné kontrolní prohlídky.

Závěrečná kontrolní prohlídka posuzuje splnění následujících povinností: soulad s projektovou dokumentací, dodržení technických norem, neohrožování života lidí a zvířat, nezasahování do bezpečnosti a životního prostředí, soulad se stanovisky dotčených orgánů (např. EIA).

Kolaudační souhlas

Kolaudační souhlas představuje jeden ze dvou způsobů, je-li vydán, k zákonnému užívání stavby k účelu, ke kterému byl zkolaudován. Jsou-li při závěrečné kontrolní prohlídce veškeré povinnosti splněny, vydává stavební úřad do 15 dnů kolaudační souhlas. Proti kolaudačnímu souhlasu není přípustné odvolání (nejedná se o správní rozhodnutí). Variantou je pouze přezkumné řízení, a to do 1 roku od nabytí právních účinků.

Videoprohlídka: prodej bytového domu, obec Šebířov

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Kolaudační řízení

Kolaudační řízení je zahájeno rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, jakožto správní řízení. Jedná se o případy, kdy byly zjištěny nedostatky v dokumentaci /stavbě, nebo při nutnosti nařídit zkušební provoz. Stavební úřad k nápravě stanoví závaznou lhůtu a termín následné kontrolní prohlídky, během které se zjišťují odchylky.

Pokud odchylky neohrožují život lidí a zvířat, stavební úřad určí lhůtu, do které budou odstraněny. Jsou-li ovšem při závěrečné kontrolní prohlídce odchylky stále přítomny a nebyly odstraněny, souhlas se zamítá a stavbu není možné zákonně užívat k určenému účelu!

Kolaudační rozhodnutí

Kolaudační rozhodnutí představuje finální fázi správního řízení o kolaudaci stavby, proti kterému je přípustné odvolání s odkladným účinkem. Je-li stavebním úřadem kolaudace povolena, lze ji užívat ke zvolenému účelu. Pokud je zamítnuta, do řízení může stavebník zasáhnout zmiňovaným odvoláním k nadřízenému stavebnímu úřadu.

Pokud se nacházíte na začátku celého procesu od koupě nemovitosti koupě nemovitosti až po kolaudační rozhodnutí, přečtěte si předchozí články na téma stavební řízení, stavební povolení, stavební ohlášenístavební štítek. Pokud potřebujete s něčím poradit, ozvěte se nám prostřednictvím formuláře, nebo na redingroup@email.cz.

REDIN Group Vám přeje klidné a ničím nerušené bydlení.

Realitní kancelář REDIN Group
Realitní kancelář REDIN Group
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.